Tuesday, 29 January 2008

MARTIN'S BIG WORDS


5th and 6th grade watched a video in English for School Day of Peace. The video is based on a beautiful book called "Martin's Big Words". It tells the life of Doctor Martin Luther King Jr. We learned a lot of good things.
f
5è i 6è grau vam veure un video en Anglès pel Dia de la Pau. El video està basat en un preciós llibre anomenat "Martin's Big Words". Explica la vida del Doctor Martin Luther King Jr. Vam aprendre moltes coses bones.

Friday, 25 January 2008

MARTIN LUTHER KING GAMESMARTIN LUTHER KING

Martin Luther King, Jr. was a great speaker for peace and fairness for all people.

BIOGRAPHY
1929
Born on January 15, in Atlanta, Georgia
1963
Dr. King gives his famous "I Have a Dream" speech
1964
Dr. King is awarded the Nobel Peace Prize
1968
Dr. King is assassinated in Memphis, Tennessee

Martin Luther King, Jr. va ser un gran orador en pro de la pau i de la justícia per a totes les persones.

BIOGRAFIA
1929
Nascut el 15 de gener, a Atlanta, Georgia
1963
Dr. King dóna el seu famós discurs "Tinc un somni"
1964
Dr. King és guardonat amb el premi Nobel
1968
Dr. King es assassinat a Memphis, Tennessee

SCHOOL DAY OF NON-VIOLENCE AND PEACE (30th January)

The "School Day of Non-violence and Peace", founded in 1964 , is a pioneering initiative of Non-violent and Pacifying Education, which is now practised in schools all over the world and in which centres of education, teachers and students of all levels and from all countries are invited to take part.
30th January is the anniversary of the death of Mahatma Gandhi.

El "Dia de la No-violència i de la Pau", fundat al 1964, és una iniciativa pionera de l'Educació per a la Pacificació i la No-violència , que actualment és practicada a escoles d'arreu el món i en el que centres educatius, professorat i estudiants de tots els nivells i de tots els països estan convidats a prendre-hi part. El 30 de gener és l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi.

Saturday, 19 January 2008

HARRY GOES SHOPPING

Fourth grade is practicing a short theatre play. Here you have the story. Listen to it and practice at home.

L'alumnat de quart està preparant una breu representació. Aquí teniu la història. Escolteu-la i practiqueu a casa.

Thursday, 17 January 2008

REVOLUTION by The Beatles

Next January 30, on School Day of Peace, third grade is going to perform the song "Revolution" by the Beatles. Here you have two videoclips with subtitles both in English and Spanish. The man in the first video performs this song using sign language. Enjoy the tune.

El curs de tercer actuarà durant el Dia de la Pau cantant la cançó "Revolution" de los Beatles. Aquí teniu dos videos amb els subtítols en Castellà i Anglès. L'home del primer video interpreta aquesta cançó fent servir el llenguatge de signes amb les mans. Gaudiu de la melodia.

LYRICS

You say you want a revolution

Well you know

We all want to change the world

You tell me that it's evolution

Well you know

We all want to change the world

But when you talk about destruction

Don't you know you can count me out

Don't you know it's gonna be alright

Alright Alright

You say you got a real solution

Well you know

We'd all love to see the plan

You ask me for a contribution

Well you know

We're doing what we can

But when you want money for people with minds that hate

All I can tell you is brother you have to wait

Don't you know it's gonna be alright

Alright Alright

You say you'll change the constitution

Well you know

We all want to change your head

You tell me it's the institution

Well you know

You better free your mind instead

But if you go carrying pictures of Chairman Mao

You ain't going to make it with anyone anyhow

Don't you know know it's gonna be alright

Alright Alright

THEATRE PLAY

Last Thursday, January 10, fifth and sixth grade went to watch a theatre play. The name of the play was "What a Halloween night". It was fun. Here you have a little summary of the story.

SYNOPSIS
Michael and Amy are two teenagers that tell false stories to two children from Lexington neighbourhood to scare and frighten them away. However, they don't know yet that one of their stories will become real: the character of Old Clarence, an old woman that takes the soul of young children to live forever, will come alive. Michael and Amy will fight her to avoid that she carries out her plan on the night that every child knocks on their neighbour's door for trick or treat, on the most horrifying night of all, on the night of Halloween.

El passat dijous 10 de gener, l'alumnat de cinquè i sisè va anar a veure una obra de teatre. El nom de l'obra va ser "What a Halloween night". Va ser molt divertida. Aquí teniu un petit resum de la història.

SINOPSI
Michael i Amy són dos adolescents que expliquen històries falses a dos nens del barri de Lexington per espantar-los i fer-los fugir de por. Però... el que no saben encara és que una de les seves històries es convertirà en realitat; el personatge de la vella Clarence, una senyora gran que se’n duu l’ànima dels joves per poder viure eternament, prendrà vida. Michael i Amy lluitaran contra ella per evitar que porti endavant els seu pla en la nit on tota la canalla pica a la porta del veí preguntant “Broma o regal”, en la nit més terrorífica de totes, en la nit de Halloween.

Wednesday, 16 January 2008

CHRISTMAS CONCERT ED. INFANTIL

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

Tuesday, 15 January 2008

CHRISTMAS CONCERT C.INICIAL

WHITE CHRISTMAS

Monday, 14 January 2008

CRISTMAS CONCERT C.MITJÀ

WHAT A WONDERFUL WORLD

Friday, 11 January 2008

CHRISTMAS CONCERT C.SUPERIOR

WE ARE THE WORLD