Thursday, 28 February 2008

READ OUR POSTCARDS TO THE U.S.A.Thursday, 21 February 2008

A DAY IN A MEXICAN BOY'S LIFE (5th & 6th grade)

We watched a very interesting video about a Mexican boy and his family. They lived in San Luis Potosí. We learned a lot about Mexican style of life.
Hem vist un vídeo molt interessant sobre un noi Mexicà i la seva família. Vivien a la ciutat de San Luis Potosí. Hem après molt sobre l'estil de vida Mexicà.

LETTER FROM THE U.S.A. (3rd grade)

The students from Coronado School, California, sent us letters written in English and Spanish. Here you can see the letter that Sonia wrote us. She told us things about her school and about Mexico.

Els estudiants de l'escola Coronado, California, ens van enviar unes cartes escrites en Anglès i Castellà. Aquí podeu veure la carta que va escriure la Sonia. Ens explica coses de l'escola i de Mèxic.

POSTCARDS TO MEXICAN STUDENTS IN THE U.S.A. (3rd grade)

We wrote postcards to our Mexican friends in the U.S.A. Here you can see how we did it.
Vam escriure postals als nostres amics Mexicans dels Estats Units. Aquí podeu veure com ho vam fer.

A MEXICAN VILLAGE (P5)Wednesday, 20 February 2008

A MEXICAN RECIPE (4th grade)

We made guacamole. It was delicious!
Vam fer guacamole. Estava deliciós!

Tuesday, 19 February 2008

A MEXICAN FOLKTALE (2nd grade)

In second grade we read and listened to a Mexican folktale called "La tortuga".
A segon curs vam llegir i escoltar un conte tradicional Mexicà anomenat "La tortuga".

A MEXICAN FAMILY (1st grade)

A MEXICAN RANCH (P4)

MEXICAN WEEK

This week is dedicated to Mexico. This is all we are going to do in English throughout these days.
Aquesta setmana està dedicada a Mèxic. Això és tot el que farem durant aquests dies des de l'àrea d'Anglès.Friday, 15 February 2008

HELLO, CORONADO SCHOOL (CALIFORNIA, U.S.A.)

Hello, Octavio Paz School. We are third grade. The name of our school is Coronado. It is in Richmond, California, U.S.A. You can see us in the picture above. Our teacher is Mr. Larochette. If you want to see us closer, click on the picture.
Hola, col·legi Octavio Paz. Som el curs de tercer. El nom de la nostra escola es Coronado. Està a Richmond, California, U.S.A. El nostre tutor és Mr. Larochette. Si vols veure'ns millor, clica a sobre de la imatge.

Hello, Coronado students. We are third grade. We are looking forward to starting this project. This is our photo. Our homeroom teacher is Mercedes. You can also see Manuel, our music teacher, and Mr. Elías, the English teacher. The name of our school is Octavio Paz. It is in Barcelona, Catalonia, Spain. If you want to see us closer, click on the picture.
Hola, alumnes de l'escola Coronado. Som tercer curs. Estem molt il·lusionats amb aquest projecte. Aquesta és la nostra foto. La nostra tutora és la Mercedes. També podeu veure en Manuel, el nostre mestre de música i Mr. Elías, el mestre d'Anglès. El nom de la nostra escola és Octavio Paz. Està a Barcelona, Catalunya, Espanya. Si vols veure'ns millor, clica a sobre de la imatge.

Wednesday, 13 February 2008

VALENTINE'S DAY VOCABULARYClick on the picture and print some Valentine's Day vocabulary words.

Clica a sobre de la imatge i imprimeix algunes paraules de vocabulari del Dia de Sant Valentí.

Monday, 11 February 2008

JOBS
Jobs
Troba les parelles

Jobs
Classifica segons sigui una feina, un esport o una acció
Jobs activities
Diferents activitats al voltant dels oficis

Sunday, 10 February 2008

FAMILY
Family
Coneix els membres de la família
Song: Finger family
Escolta i canta
The family
Col·loca els dibuixos on calgui
Family activities
Diferents activitats al voltant de la família