Tuesday, 17 June 2008

SUMMER HOLIDAYS (CLIFF RICHARD)

SUPER SUMMER (VACACIONES SANTILLANA)


If you want to keep practicing English during summer holidays, you can do it with "Super Summer" books (Vacaciones Santillana). You will find everything we have gone through throughout this school year.

Si voleu practicar tot el que heu après durant aquest curs podeu fer-ho amb els llibres "Super Summer" (Vacaciones Santillana). Trobareu tot el que hem estat treballant al llarg de l'any.

B-I-N-G-O (2nd GRADE)

Sunday, 15 June 2008

MORE PICTURES FROM CORONADO SCHOOL (U.S.A.)


Our American friends from first grade at Coronado school sent us some pictures about Mexico. They wish us a great summer, so we do!

Els nostres amics americans de primer curs de l'escola Coronado ens han enviat més dibuixos sobre Mèxic. Ens desitgen un bon estiu i nosaltres a ells també.

ROW, ROW ROW YOUR BOAT (P5)

OLD MCDONALD HAD A FARM (P4)


Saturday, 14 June 2008

PLAY (TOTS ELS PROGRAMES)


Some students have asked if we could put all PLAY programmes on the web since they can't watch this TV show on Friday. Here you have the TV show link with all the videos.
Alguns alumnes han demanat si podíem posar els videos de tots els programes de PLAY, doncs els divendres per la tarda no el poden veure. Aquí teniu l'enllaç del programa amb tots els videos.
http://www.tv3.cat/searcher/tvc/searchingVideos.jsp?acat=BB_PLAY