Monday, 20 December 2010

CHRISTMAS CONCERT

Friday, 8 October 2010

OCTOBER

Don't make a Jack'O'Lantern by yourself. Ask an adult person to help you with the knife.
No intenteu fer una Jack'O'Lantern sols. Demaneu ajut a un adult amb el ganivet.

Friday, 29 January 2010

MARTIN'S BIG WORDS


5th and 6th grade watched a video in English for School Day of Peace. The video is based on a beautiful book called "Martin's Big Words". It tells the life of Doctor Martin Luther King Jr. We learned a lot of good things.
5è i 6è grau vam veure un video en Anglès pel Dia de la Pau. El video està basat en un preciós llibre anomenat "Martin's Big Words". Explica la vida del Doctor Martin Luther King Jr. Vam aprendre moltes coses bones.

MARTIN LUTHER KING

Martin Luther King, Jr. was a great speaker for peace and fairness for all people.

BIOGRAPHY
1929
Born on January 15, in Atlanta, Georgia
1963
Dr. King gives his famous "I Have a Dream" speech
1964
Dr. King is awarded the Nobel Peace Prize
1968
Dr. King is assassinated in Memphis, Tennessee

Martin Luther King, Jr. va ser un gran orador en pro de la pau i de la justícia per a totes les persones.

BIOGRAFIA
1929
Nascut el 15 de gener, a Atlanta, Georgia
1963
Dr. King dóna el seu famós discurs "Tinc un somni"
1964
Dr. King és guardonat amb el premi Nobel
1968
Dr. King es assassinat a Memphis, Tennessee

SCHOOL DAY OF NON-VIOLENCE AND PEACE

The "School Day of Non-violence and Peace", founded in 1964 , is a pioneering initiative of Non-violent and Pacifying Education, which is now practised in schools all over the world and in which centres of education, teachers and students of all levels and from all countries are invited to take part.
30th January is the anniversary of the death of Mahatma Gandhi.

El "Dia de la No-violència i de la Pau", fundat al 1964, és una iniciativa pionera de l'Educació per a la Pacificació i la No-violència , que actualment és practicada a escoles d'arreu el món i en el que centres educatius, professorat i estudiants de tots els nivells i de tots els països estan convidats a prendre-hi part. El 30 de gener és l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi.

Thursday, 21 January 2010

ACTION VERBS
Review some action verbs and then play. You can try four levels.

Repassa alguns verbs en anglès i juga després. Pots provar quatre nivells.

Tuesday, 19 January 2010