Tuesday, 18 December 2007

LEARN CHRISTMAS VOCABULARY (GAMES)

Merry Christmas
Have a good time and learn vocabulary about Christmas. Loading the game takes a little while, so be patient.
Passa una bona estona i aprèn vocabulari anglès sobre el Nadal amb aquest JClic. Triga una miqueta en carregar-se, així que tingues una mica de paciència.

Christmas
A mini didactic unit about Christmas to improve your reading skills in English.
Una miniunitat didàctida sobre el Nadal per a millorar les teves habilitats lectores en Anglès .

English Christmas
Play and improve your English with this game about Christmas.
Juga i millora el teu anglès amb aquest joc sobre el Nadal.