Saturday, 28 March 2009

SVETLANA


Last Friday 27, we had a very special guest. Svetlana, a teacher from Russia, came to our school to tell us a lot of things about her country, Russia, and its capital, Moscow. She showed us a very interesting presentation and we learned many things. 5th and 6th grade pupils asked her a lot of questions in English and Svetlana shared her kindness with us. Thank you, Svetlana!
El passat divendes 27, vam tenir una convidada molt especial. Svetlana, una professora de Rússia, va venir a la nostra escola per explicar-nos un munt de coses sobre el seu país, Rússia, i la seva capital Moscou. Ens va mostrar una presentació molt interessant i vam aprendre moltíssimes coses. Els alumnes de 5è i 6è van preguntar moltes preguntes en anglè i Svetlana va compartir la seva amabilitat amb nosaltres. Gràcies, Svetlana!

Sunday, 15 March 2009

THE CONQUISTADORS AND THE AZTECS (6th GRADE)


We learned about Conquistadors and Aztecs. We watched a video and filled out some worksheets about ancient Mexico. We learned about Moctezuma, Hernan Cortez (the conqueror of Mexico) or Francisco Pizarro (the conqueror of the incan empire).

Vam aprendre sobre conqueridors i azteques. Vam visionar un video i omplir unes fitxes sobre l'antic Mèxic. Vam aprendre sobre personatges com Moctezuma, Hernan Cortez o Francisco Pizarro.

THE BEAR PRINCE (5th GRADE)Every country has got its own tales. We watched a video in English about a Mexican folktale. It told us the tale of Rosa, a young girl forced to marry a mysterious bear after her father cuts down the trees of a sacred forest.

Cada país té els seus propis contes. En aquesta ocasió vam visionar un video sobre un conte popular mexicà. Ens explicava la història de Rosa, una jove noia que es veu forçada a casar-se amb un misterós ós, després que el pare de la noia tallés els arbres d'un bosc sagrat.

GUACAMOLE IN ENGLISH

SENDING A POSTCARD TO THE USA (3rd GRADE)

LA TORTUGA (2nd GRADE)

A MEXICAN FAMILY (1st GRADE)

MEXICAN WEEK AT SCHOOLAs every year, we celebrated a Mexican week at school. In our Enlish class, we worked a lot of things related to Mexican culture.


Com cada curs hem celebrat la setmana mexicana al col·legi. A la classe d'anglès hem treballat moltes coses sobre la cultura mexicana.