Tuesday, 19 February 2008

MEXICAN WEEK

This week is dedicated to Mexico. This is all we are going to do in English throughout these days.
Aquesta setmana està dedicada a Mèxic. Això és tot el que farem durant aquests dies des de l'àrea d'Anglès.