Sunday, 15 June 2008

MORE PICTURES FROM CORONADO SCHOOL (U.S.A.)


Our American friends from first grade at Coronado school sent us some pictures about Mexico. They wish us a great summer, so we do!

Els nostres amics americans de primer curs de l'escola Coronado ens han enviat més dibuixos sobre Mèxic. Ens desitgen un bon estiu i nosaltres a ells també.