Tuesday, 17 June 2008

SUPER SUMMER (VACACIONES SANTILLANA)


If you want to keep practicing English during summer holidays, you can do it with "Super Summer" books (Vacaciones Santillana). You will find everything we have gone through throughout this school year.

Si voleu practicar tot el que heu après durant aquest curs podeu fer-ho amb els llibres "Super Summer" (Vacaciones Santillana). Trobareu tot el que hem estat treballant al llarg de l'any.