Sunday, 15 March 2009

THE BEAR PRINCE (5th GRADE)Every country has got its own tales. We watched a video in English about a Mexican folktale. It told us the tale of Rosa, a young girl forced to marry a mysterious bear after her father cuts down the trees of a sacred forest.

Cada país té els seus propis contes. En aquesta ocasió vam visionar un video sobre un conte popular mexicà. Ens explicava la història de Rosa, una jove noia que es veu forçada a casar-se amb un misterós ós, després que el pare de la noia tallés els arbres d'un bosc sagrat.