Sunday, 15 March 2009

MEXICAN WEEK AT SCHOOLAs every year, we celebrated a Mexican week at school. In our Enlish class, we worked a lot of things related to Mexican culture.


Com cada curs hem celebrat la setmana mexicana al col·legi. A la classe d'anglès hem treballat moltes coses sobre la cultura mexicana.